top of page
Doctor's Desk

PRIVACY

Je persoons­gegevens en medische gegevens sla ik digitaal op in een beveiligd dossier.  Dit doe ik om je goede zorg te kunnen verlenen. Het verwerken van je gegevens doe ik volgens het privacy- en data­veiligheids­beleid. Je gaat akkoord met deze opslag (verwerking) door je zorg door mijn praktijk te laten uitvoeren.

 

Zo ga ik om met je/jullie persoonsgegevens:

  • Je gegevens deel ik alleen met derden als dat noodzakelijk is voor het leveren van goede zorg. Als hiervoor specifieke toestemming vereist is op basis van de wet, zal ik die toestemming vooraf vragen.

  • Je gegevens verwerk ik op basis van de behandelovereenkomst zoals beschreven in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

  • Je kunt onderdelen van je persoonsgegevens bekijken. Je ontvangt een kopie van je dossier op een usb stick. De veiligheid van deze usb-stick valt onder jouw eigen verantwoordelijkheid zodra deze aan jou is overhandigd.

  • Als je vindt dat de gegevens die ik van je heb opgeslagen niet correct zijn, mag je mij schriftelijk vragen om deze gegevens aan te passen.

  • Je kunt mij vragen om je persoonsgegevens te wissen. Als ik dit doe kan ik (mogelijk) niet langer verantwoorde zorg aan je verlenen. De WGBO vereist een bewaartermijn van 15 jaar. Daarom sla ik je gegevens in dat geval op in een inactief archief, onzichtbaar en onbruikbaar voor de normale gebruiker.

  • Je kunt je toestemming tot onze verwerking van je persoonsgegevens intrekken. Ik kan dan (mogelijk) geen verantwoorde zorg garanderen. In dat geval sla ik je gegevens op in een inactief archief. (zie boven)

  • Je krijgt bericht van mij als er iets mis is gegaan met je persoongegevens.

  • Je gegevens verwerk ik niet langer dan nodig is voor het leveren van goede zorg. Ik houd mij aan de bewaartermijnen van de WGBO.

  • Het bovenstaande is ook van toepassing op persoonsgegevens die ik via derden ontvang.

bottom of page