top of page
Accountant Records

KLACHTEN

Het kan voorkomen dat je niet helemaal tevreden bent over de geleverde zorg. In zo’n geval sta ik altijd open voor een gesprek. Mocht je na dit gesprek nog het gevoel hebben, dat het probleem niet is opgelost, dan bestaat de mogelijkheid om de klacht voor te leggen aan de Klachtenfunctionaris van het CBKZ.

 

Wil je direct een klacht indienen? Dan kun je dit het best doen via:

Telefoon: 088 - 024 51 23

E-mail: klachtverloskunde@cbkz.nl

Post: CBKZ, t.a.v. Klachtenfunctionaris KNOV, Antwoordnummer 570, 4200 WB Gorinchem

 

Om je klacht goed te kunnen behandelen, hebben zij enkele gegevens van je nodig.

Vermeld duidelijk:

  • Je naam en adres.

  • Je telefoonnummer en e-mailadres.

  • De naam van degene over wie je een klacht hebt en om welke praktijk dit gaat.

  • Een duidelijke omschrijving van het gedrag waartegen je klacht is gericht.

 

Het is altijd mogelijk om je klacht ook aan een andere instantie voor te leggen, zoals een Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.

bottom of page