top of page

LEES 1, SCHENK 1

Mockup_2.png

Zoals de zorg nu is ingericht krijgt iedereen in de basis hetzelfde aangeboden. Alles wat daarbovenop gezondheidswinst kan opleveren, kost geld. Helaas heeft niet iedereen dit geld beschikbaar en hebben veel mensen in de samenleving slechtere perinatale uitkomsten als gevolg. Gelijkwaardige zorg is daarom veel moeilijker in te richten en vereist meer inspanningen om in deze groep te investeren. Voor gelijke zorg is een andere kijk op zorg nodig vanuit de overheid, zorgverzekeraars en zorgaanbieders, namelijk vanuit kwaliteit en gezondheidsvoordelen, en niet alleen vanuit een verdienmodel.

VerlosMoeder wil er zijn voor iedereen. Met het uitbrengen van mijn boek wil ik daarom met de actie "Lees 1, Schenk 1" ouders helpen die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. Voor elk verkocht fysiek boek doneer ik een digitaal exemplaar aan een (aanstaande) ouder die het zich niet kan veroorloven. Zo hopen we bij VerlosMoeder bij te dragen aan meer gelijke zorg in Nederland.

Voor het project "Lees 1, Schenk 1" hebben we geen inkomenseisen gesteld voor het ontvangen van een digitale versie van het 'VerlosMoeder-handboek - van kinderwens tot minimens'. We rekenen op de integriteit van de hulpverleningsinstanties. Als professional beoordeel je of (aanstaande) ouders onder de armoedegrens leven en/of niet beschikken over een netwerk waarop ze kunnen terugvallen.

"Equality means nothing unless incorporated

into the institutions"

HOE WERKT HET?

  • Heb je interesse in het boek en kun je het geld missen? Koop er één via onze webshop! Zo steun je VerlosMoeder om meer te kunnen (blijven) betekenen voor alle ouders en hun baby’s. Bovendien help je een andere ouder die het zich niet kan veroorloven aan een digitaal exemplaar.

  • Heb je interesse in het boek, maar kun je het geld niet missen? Klop dan aan bij je zorgverlener/verloskundige die een digitaal exemplaar voor je kan aanvragen via deze website.

  • Ben je zorgverlener?

    1. Het boek kan alleen door een hulpverlener worden aangevraagd (aanvrager moet BIG geregistreerd zijn).

    2. Vul het onderstaande aanvraagformulier in voor de (aanstaande) ouder om deel te kunnen nemen aan de Lees 1, schenk 1 actie.

LEES 1, SCHENK 1

Cliënt Gegevens

Mogen wij contact opnemen met de cliënt?

Zorgverlener Gegevens

Hoe heeft u van het project gehoord?

Bedankt voor de inzending!

bottom of page